นครสุริยะ (The Elijah Baley Detecctive Series,2) Isaac Asimov

ISBN: 9789747411171

Published:

Paperback

256 pages


Description

นครสุริยะ (The Elijah Baley Detecctive Series,2)  by  Isaac Asimov

นครสุริยะ (The Elijah Baley Detecctive Series,2) by Isaac Asimov
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | 256 pages | ISBN: 9789747411171 | 3.61 Mb

นครสุริยะ (อังกฤษ: The Naked Sun) เปนนิยายวิทยาศาสตรของไอแซค อสิมอฟ ถือเปนหนังสือเลมที 2 ในชุดนักสืบหุนยนต (The Elijah Baley Detecctive Series)นักสืบอิไลจาห แบลียไดรวมงานกับห.ดานีล โอลิวาหอีกครัง ทังสองตองสางคดีฆาตกรรมซึงไมเคยเกิดขึนมากMoreนครสุริยะ (อังกฤษ: The Naked Sun) เป็นนิยายวิทยาศาสตร์ของไอแซค อสิมอฟ ถือเป็นหนังสือเล่มที่ 2 ในชุดนักสืบหุ่นยนต์ (The Elijah Baley Detecctive Series)นักสืบอิไลจาห์ แบลีย์ได้ร่วมงานกับห.ดานีล โอลิวาห์อีกครั้ง ทั้งสองต้องสางคดีฆาตกรรมซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกโซลาเรีย ผู้ต้องสงสัยมีเพียงคนเดียวคือแกลเดีย และผู้ต้องสงสัยคนเดียวกันนี้ก็ไม่มีทางที่จะก่อคดีฆาตกรรมได้ การสะสางคดีเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างมากระหว่างชาวโซลาเลียและชาวโลก โดยเฉพาะความรักสันโดษสุดขั้วของชาวโซลาเรียที่ตลอดชีวิตแทบจะไม่พบปะกับใครเลย และแต่ละคนยังมีหุ่นยนต์รับใช้กว่าหมื่นตัว!

นักสืบอิไลจาห์ต้องอาศัยสัญชาตญาณและความรู้เรื่องหุ่นยนต์ของดานีลเข้ามาช่วยคลี่คลายคดีจนลุล่วงEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "นครสุริยะ (The Elijah Baley Detecctive Series,2)":


happinesshealthycafefl.freedlbooksread.site

©2012-2015 | DMCA | Contact us