Fantasy Rasy: Nemrtv , Rasy St Edozem , Sk Eti, Sk Tci, Mumie, Up R, Nemrtv , Hobit, Noldor, Elf, Enti, Elfov , Leprik N, Trpasl CI, Source Wikipedia

ISBN: 9781232874553

Published: August 7th 2011

Paperback

52 pages


Description

Fantasy Rasy: Nemrtv , Rasy St Edozem , Sk Eti, Sk Tci, Mumie, Up R, Nemrtv , Hobit, Noldor, Elf, Enti, Elfov , Leprik N, Trpasl CI,  by  Source Wikipedia

Fantasy Rasy: Nemrtv , Rasy St Edozem , Sk Eti, Sk Tci, Mumie, Up R, Nemrtv , Hobit, Noldor, Elf, Enti, Elfov , Leprik N, Trpasl CI, by Source Wikipedia
August 7th 2011 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 52 pages | ISBN: 9781232874553 | 4.15 Mb

Zdroj: Wikipedia. Str nky: 51. Kapitoly: Nemrtv, Rasy St?edozem?, Sk?eti, Sk tci, Mumie, Up r, Nemrtv, Hobit, Noldor, Elf, Enti, Elfov, Leprik n, Trpasl ci, Lid, Trpasl k, Vlkodlak, Ainur, Zombie, Draci, Orc, Gn m, Vanyar, Skalky sk tk?, Nekromancie,MoreZdroj: Wikipedia. Str nky: 51. Kapitoly: Nemrtv, Rasy St?edozem?, Sk?eti, Sk tci, Mumie, Up r, Nemrtv, Hobit, Noldor, Elf, Enti, Elfov, Leprik n, Trpasl ci, Lid, Trpasl k, Vlkodlak, Ainur, Zombie, Draci, Orc, Gn m, Vanyar, Skalky sk tk?, Nekromancie, Sk tek, Maiar, Bludi?ka, Banshee, Teleri, No?n m?ra, otek, P zrak, Zlobr, Tvarismus, Valar, Gh?l, Sindar, Drow, Wight, Eldar, Goblin, Uruk-hai, Cikavac, Lich, Fext, Avari, Taur.

V atek: Mumie je mrtv t?lo ?lov?ka nebo zv ete, kter bylo zachov no bu? p?irozen? (mrazem, vysu en m apod.) nebo um?le (balzamov n m). K n hodn mumifikaci doch z, pokud se mrtv t?lo nach z ve vhodn ch p rodn ch podm nk ch. ?ada lidsk ch kultur vyvinula chemick proces balzamov n, p?i kter m se dosahovalo stejn ho v sledku. Obvykle se tak d?lo z n bo ensk ch d?vod?. Nejzn m?j mi mumiemi jsou ty, kter byly um?le nabalzamov ny.

T mto zvykem proslul p?edev m Starov?k Egypt. Egyp?an v ili, e t?lo obsahuje n?kolik du, z nich nejd?le it?j jsou Ba a Ka. Aby mohl ?lov?k t posmrtn?, musely se jeho du e v hrobce znovu spojit s t?lem mumie. Aby urychlili vysou en a zamezili rozkladu, odstra?ovali Egyp?an z t?la org ny a mumii pokr vali natronem. Teprve potom mohlo b t t?lo omyto aromatick mi l tkami a ovinuto vrstvami pl t?n band e.

Krom? Egypta byly mysln? vytvo?en mumie nalezeny tak v n?, v Japonsku, na Tenerife, na Sic lii, na mnoha m stech Ji n Ameriky a jinde. Mumie v Britsk m muzeu Dochovaly se tak mumie vytvo?en p?soben m specifick ch p rodn ch podm nek, nap klad extr mn ho chladu ( Ledov mu tzi), hork ho pou tn ho p sku nebo podm nkami n?kter ch mo l? (Tollundsk mu ).

Mumie tohoto druhu byly nalezeny po cel m sv?t? a n?kter z nich pat mezi nejstar mumie v?bec. Velmi dob?e zachoval t?la poch zej z oblasti Peru, kde byly uchov na bu? z sluhou hork ho, such ho podneb na pob?e, nebo ve studen m podneb And.

?esk slovo mumie poch z ze st?edov?k ho latinsk ho slova mumia, kter bylo odv...Enter the sum

Related Archive Books

  1. 09.09.2011The Descent Of Man
  2. 10.01.2014Los calaveras


Related Books


Comments

Comments for "Fantasy Rasy: Nemrtv , Rasy St Edozem , Sk Eti, Sk Tci, Mumie, Up R, Nemrtv , Hobit, Noldor, Elf, Enti, Elfov , Leprik N, Trpasl CI,":


happinesshealthycafefl.freedlbooksread.site

©2012-2015 | DMCA | Contact us