Normaalse Söömise Kursuste Käsiraamat Mihkel Zilmer, Urmas Kokassaar, Anne Lill

ISBN:

Published: 2012

Paperback

160 pages


Description

Normaalse Söömise Kursuste Käsiraamat  by  Mihkel Zilmer, Urmas Kokassaar, Anne Lill

Normaalse Söömise Kursuste Käsiraamat by Mihkel Zilmer, Urmas Kokassaar, Anne Lill
2012 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 160 pages | ISBN: | 7.17 Mb

Nüüdisaja elu on paradoksaalne! Üha kasvav tohutu infohulk internetis, paberil ja mistahes keeles pole parandanud inimeste haritust nii elutähtsas asjas nagu söömine. Hoopis vastupidi. Tulemuseks on ähmas-tunud põhitõed, väljamõeldised, legendid,MoreNüüdisaja elu on para¬doksaalne!

Üha kasvav tohutu infohulk internetis, paberil ja mistahes keeles pole parandanud inimeste haritust nii elutähtsas asjas nagu söömine. Hoopis vastupidi. Tulemuseks on äh¬mas-tunud põ¬hi¬tõed, väljamõeldised, legendid, mistahes huvidest genereeritud ja agres¬siivsete müügiloo-sungitega peale¬suru¬tavad sõnumid.

Ja nii süvenebki inimeste pidev tõmblemine ühest äär¬musest teise, sest ühel päeval ilmub näiteks teade kohvi joomise kahjulikkusest, järgmisel aga sõnum selle tarbimise kasulikkusest. Kuidas käituda, mida teha? Lahendus on lihtne! Tuleks oman¬dada normaalse söömise elulised algtõed. Raamat aitab seda teha! Nii nagu meie varasemates raamatutes on ka siin tähtis põhimõte, et kõigil inimestel on õigus saada selget, neutraalset ja süsteemset söömis¬alast infor¬mat¬siooni ja haridust. See on lõpp¬kokku¬võttes ka majanduslikult tulus, nii inimese enda kui ka kogu meie ühiskonna jaoks.

Ja veel, kui oled omandanud normaalse söömise elulised alustõed, siis märkad, et sinu bioloogilist elu ei suuda enam risustada ei pidevalt pealesurutav pseu¬doinfo ega mitmesugused kompleksid.Söömine on inimelu alus. Puu¬du¬jäägid ja liialdused selles põh¬justavad varem või hiljem häireid inimkehas.

Nõr¬ge¬nevad keha passiivsed ja aktiivsed kaitsesüsteemid, häirub rakkude jagunemine, pi¬durdub haavade para¬¬¬nemine, aeglustub ainevahetus, väheneb lihaste jõudlus, tasapisi langeb ka vaimne võimekus. Põhi-teadmised söömisest on häda¬vajalikud kõikidele inimestele ja neid selles raa¬matus ka selgi¬tatakse. Selline info on vajalik, et oleks võimalus elada normaalselt (loe: õnnelikult) nüü¬dis¬aja söömis¬alases „info“ ¬¬upu¬tuses, mis valdavas ena¬mikus on inimorga¬nismi jaoks keh¬tetu ja popu¬list¬lik, tugevalt kallutatud kellegi/millegi ärihuvidest jms.Käsiraamatu esimene osa on normaalse söömise lihtne aluskursus, mis annab lühidalt ja selgelt teadmised, mille omandamiseks pole vaja mingitki eriharidust.

Selles tuuakse välja põhireeglid, mida peaks teadma ja järgima igaüks. Pane tähele! Kui piirdudki vaid selle lühikese põhikursuse oman¬damise ja rakendamisega ka siis võid olla enda üle uhke. Sa oled ellu viinud kõige olulisema osa oma ainevahetuse ja tervise nimel jne.Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Normaalse Söömise Kursuste Käsiraamat":


happinesshealthycafefl.freedlbooksread.site

©2012-2015 | DMCA | Contact us